Selasa, 27 November 2012

Kata Adjektif                     Bersenam pagi satu amalan
                           Jadikan badan sihat aktif
                     Bersama-sama rakan taulan
                          Mari belajar kata adjektif

Pengenalan

Kata Adjektif juga dikenali sebagai kata sifat iaitu perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat.

Kata Adjektif boleh dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contohnya: amat sakit, sakit sungguh, terlalu banyak, banyak sekali, sangat lain, lain sekali. Dalam ayat, kata adjektif berfungsi menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama.

Contoh-contoh ayat:

1.  Adik saya tinggi.
2.  Ali sangat pandai.
3 . Orang muda itu baik.
4.  Pendapatnya lain sekali.
5.  Anaknya masih kecil lagi.
6.  Malam ini gelap benar.
7.  Reka bentuk rumah itu sangat lain.
8.  Buah durian itu belum masak lagi.
9.  Hujan pagi ini amat lebat sekali.
10. Suaranya sungguh merdu.

Dalam contoh-contoh ayat di atas, perkataan-perkataan yang condong ialah frasa adjektif.

Jenis Kata Adjektif
Terdapat 9 jenis kata adjektif mengikut fungsinya iaitu:

1.  Kata Adjektif Sifatan/Keadaan
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang memberi pengertian sifatan/keadaan sebagai unsur keterangan nama.
Contoh:
                   baik                            lemah                    curiga                         kasar
                   cerdik                         berani                   pandai                        takut
                   gopoh                         sihat

2. Kata Adjektif Warna
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan.
Contoh:      
                   merah                          ungu                     putih                             kelabu
                   biru                               hitam                   hijau                              kuning
                   perang                          jingga

3. Kata Adjektif Ukuran
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.
Contoh:      
                   panjang                        rendah               pendek                         tebal
                   kecil                              nipis                   besar                            kerdil
                   tinggi                             renek


4Kata Adjektif Bentuk
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa pengertian reka bentuk sebagai unsur keterangan.

Contoh:      
                   bulat                              bengkok              lonjong                          lurus
                   bujur                              buncit                   bundar                          kempis
                   leper                              lekuk


5Kata Adjektif Waktu
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa konsep masa sebagai unsur keterangan.

Contoh:      
                   baharu                         lampau                   lama                             lewat
                   segera                         cepat                      suntuk                          awal
                   silam                             lambat

6Kata Adjektif Jarak
Kata adjektif jenis ini ialah perkataan yang membawa konsep masa sebagai unsur keterangan.

Contoh:      
                   baharu                         lampau                   lama                             lewat
                   segera                         cepat                      suntuk                           awal
                   silam                            lambat

7Kata Adjektif Cara
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan/ragam sebagai penerang kata nama.

Contoh:      
                   cepat                            lincah                    deras                            laju
                   jelas                             gopoh                    sering                           lambat
                   perlahan                      selalu

8Kata Adjektif Perasaan
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep perasaan, sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama.

Contoh:      
                   rindu                           suka                        kasih                            cinta
                   benci                          gembira                  segan                          marah
                   berahi                         ragu

9Kata Adjektif Pancaindera
Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima indera, sebagai penerang kata nama.

Contoh:      
                   rindu                           suka                        kasih                            cinta
                   benci                          gembira                  segan                          marah
                   berahi                         ragu3 ulasan: